Ordinul 618 / 2002

- al MAAP pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sanatatii pentru importul din tari terte de faguri sau stupi de albine, matci si albine lucratoare -

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

Ordinul 618 din 17 decembrie 2002

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sanatatii pentru importul din tari terte de faguri sau stupi de albine, matci si albine lucratoare

Publicat in Monitorul Oficial 145 din 6 martie 2003 (M. Of. 145/2003)

In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. 161.553 din 4 decembrie 2002, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Norma sanitara veterinara referitoare la certificarea sanatatii pentru importul din tari terte de faguri sau stupi de albine, matci si albine lucratoare, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
___________
*)Anexa se publica ulterior.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si inspectoratele de politie sanitara veterinara de frontiera vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui.


Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu


Bucuresti, 17 decembrie 2002.
Nr. 618.