Ordinul 413 / 2008

- al MADR privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare -

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordinul 413 din 20 iunie 2008

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare

Publicat in Monitorul Oficial 472 din 26 iunie 2008 (M. Of. 472/2008)

Vazand Referatul de aprobare al Directiei politici de piata in sectorul zootehnic nr. 120.376 din 3 iunie 2008,
avand in vedere prevederile liniutei a opta de la lit. a) a pct. 2 din anexa nr. 1 "Programul national apicol pentru perioada 2008-2010" la Hotararea Guvernului nr. 556/2008, precum si ale normelor de aplicare a acestuia,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Criteriile de acreditare a stupinei de multiplicare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dacian Ciolos

Bucuresti, 20 iunie 2008.
Nr. 413.


Criteriul MADR din 20 iunie 2008 de acreditare a stupinei de multiplicare

Publicat in Monitorul Oficial 472 din 26 iunie 2008 (M. Of. 472/2008)

Art. 1. - Stupina de multiplicare - pepiniera producatoare de matci - este unitatea apicola care realizeaza multiplicarea materialului biologic apicol, astfel:
a) foloseste pentru multiplicare material biologic provenit din stupinele de elita;
b) furnizeaza material biologic selectionat.
Art. 2. - Stupina, pentru a fi acreditata ca stupina de multiplicare, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) are o schema de multiplicare si tehnologie de crestere proprie aprobata de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
b) minimum 10% din matcile utilizate pentru activitatea de multiplicare provin din stupinele de elita acreditate de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", iar diferenta matcilor se asigura din stupina de multiplicare proprie;
c) dimensiunea minima a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, inscrise in registrul agricol, astfel incat sa asigure productia de matci selectionate si fecundate, precum si evitarea consangvinizarii;
d) individualizarea matcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului international al culorilor;
e) familiile de albine trebuie sa fie indemne de boli contagioase si potential transmisibile.
Art. 3. -
(1) Detinatorul stupinei de multiplicare trebuie sa fie/sau sa aiba angajat personal atestat in domeniul apicol, confirmat prin diploma/atestat/certificat de absolvire.
(2) Detinatorul stupinei de multuplicare trebuie sa tina o evidenta stricta a activitatii, consemnata in documentele prevazute in anexele nr. 1-6.
(3) Detinatorul stupinei de multiplicare emite declaratia de conformitate prevazuta in anexa nr. 7.
Art. 4. -
(1) Pentru obtinerea acreditarii, detinatorul stupinei de multiplicare depune o cerere la oficiul pentru ameliorare si reproductie in zootehnie judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, direct sau prin intermediul formei asociative legal constituite din care face parte.
(2) Acreditarea stupinei de multiplicare se face de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", in termen de 20 de zile lucratoare de la solicitare, conform anexei nr. 8.
(3) Membrii Comisiei pentru acreditare sunt desemnati prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu".
Art. 5. - Matcile selectionate si imperecheate, crescute din familii de albine de rasa curata Apis mellifera carpatica in stupina de multiplicare, pot fi livrate catre beneficiari cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
1. din punctul de vedere al insusirilor morfologice si fiziologice:
a) conformatia corpului - normala din punct de vedere anatomic;
b) integritatea corporala;
c) culoarea tegumentului - carasteristica rasei de albine Apis mellifera carpatica;
d) greutatea corporala - trebuie sa aiba la livrare minimum 160 mg;
e) prezenta pontei proprii;
2. din punctul de vedere al starii de sanatate a matcilor si a albinelor insotitoare, acestea trebuie sa fie indemne de orice boala si paraziti;
3. din punctul de vedere al individualizarii matcilor, aceasta trebuie sa respecte codul international al culorilor;
4. din punctul de vedere al ambalarii matcilor, aceasta se face in custi de transport speciale cu albine insotitoare si hrana necesara pentru o perioada de 10 zile.
Art. 6. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele criterii.

 

ANEXA Nr. 1
la criterii
FISA
familiei de albine nr. .........................
Sistemul stupului ...........................................................
Anul eclozarii matcii ............... Originea matcii .......................

Data controlului |-ziua/luna/anu -|

Starea familiei
Lucrarea executata
Starea matcii
Nr. total de faguri
Starea sanitara
Observatii
Albine (intervale)
Puiet (faguri)
Hrana (Kg)
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

ANEXA Nr. 2
la criterii

MISCAREA EFECTIVULUI
Matci

 

Nr. Crt.
Specificare
Plan
Realizat
1.
Existent la inceputul anului In nuclee de rezerva    
In familii intrate la iernat (familii de baza)    
Total    
2.
Intrari in timpul anului Prin cumparare    
Productie proprie pentru inlocuirea matcilor varstnice si necorespunzatoare    
Productie proprie pentru familii noi    
Productie proprie pentru rezerva    
3.
Iesiri in timpul anului Vanzari    
Inlocuirea matcilor varstnice si necorespunzatoare    
Destinate familiilor noi    
Intrebuintari diverse (pierderi etc.)    
Total    
4.
Existent la sfarsitul anului In familii intrate    
In nuclee de rezerva    
Total    

 

ANEXA Nr. 3
la criterii
FISA
nucleului de imperechere a matcilor


Nr. nucleu ................................

 

A
B
C
D
ORIGINE
INTRODUS
EXTRAS
ORIGINE
INTRODUS
EXTRAS
ORIGINE
INTRODUS
EXTRAS
ORIGINE
INTRODUS
EXTRAS
       
       
       
       
       
       


ANEXA Nr. 4
la criterii
PRODUCTIA OBTINUTA
Matci

-bucati-

Nr. crt.
Destinatia
Plan
Realizat
1.
Pentru inlocuire    
2.
Pentru formarea de familii noi si roiuri    
3.
Pentru rezerva    
4.
Pentru vanzare    
TOTAL
   

 

ANEXA Nr. 5
la criterii
SITUATIA
controlului de primavara al familiilor de albine

Nr. crt.
Nr. Familiei de albine
Tipul de stup folosit
Anul eclozarii matcii
Nr. fagurilor lasati in stup pt. iarna
Puterea familiilor exprimata in spatii ocupate de albine in kg
Nr. fagurilor cu puiet
Starea sanitara
Hrana total miere in kg
Obs.
Spatii ocupate de albine
Kg.

1.

                   
2.
                   
3.
                   
4.
                   
5.
                   
6.
                   
7.
                   
8.
                   

 

ANEXA Nr. 6
la criterii
SITUATIA
controlului de toamna al familiilor de albine

Nr. crt.
Nr. Familiei de albine
Tipul de stup folosit
Anul eclozarii matcii
Nr. fagurilor lasati in stup pt. iarna
Puterea familiilor exprimata in spatii ocupate de albine in kg
Nr. fagurilor cu puiet
Starea sanitara
Hrana total miere in kg
Obs.
Spatii ocupate de albine
Kg.

1.

                   
2.
                   
3.
                   
4.
                   
5.
                   
6.
                   
7.
                   
8.
                   

 

ANEXA Nr. 7
la criterii
DECLARATIA DE CONFORMITATE

Numele si adresa stupinei de multiplicare ...................................
Data eliberarii declaratiei de conformitate ................................. Numarul de inscriere in registrul de stupina al familiei de albine materne ...................................

 

Nr. crt.
Provenienta matcii
Data eclozarii matcii
Data recoltarii matcii
Sistemul de marcare a matcii
Numarul autorizatiei sanitare veterinare de functionare a stupinei de multiplicare

1.

         
2.
         
3.
         
4.
         
5.
         

 

Semnatura ...............................

ANEXA Nr. 8
la criterii

ACREDITARE
pentru stupinele de multiplicare
Data ..........................
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol
pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia,
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
ACREDITEAZA
Stupina .....................................................................
Orice incalcare sau abatere de la reglementarile stabilite atrage retragerea acreditarii.
VIZE ANUALE

Anul 2009
Anul 2009
Anul 2010

 

 

 

 

 

 

Anexe (atașate):

>> Clic pt. Download <<

Sus