Hotararea 556/2008

- privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia -

Publicat in Monitorul Oficial 416 din 3 iunie 2008 (M. Of. 416/2008)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI "Dispozitii speciale privind sectorul apicol" a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, precum si cu ale Deciziei Comisiei Europene din 17 august 2007 privind aprobarea Programului de imbunatatire a productiei si a comercializarii produselor apicole, elaborat de Romania in temeiul Regulamentului Consiliului nr. 797/2004,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba Programul national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aproba Normele de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
---------------
p. Ministrul agriculturii
si dezvoltarii rurale,

Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian